Arxiu d'etiquetes: S+7

Experiments: S+7

[Contrainte oulipienne; l’Allau la convertí en un S+6 i un V+6]

De la primitivitat

En aquest epuló de poques cerussites i reasseguradors canviants, només hi ha dues senyorades segures que anuncien sense marginalitat d’erviana que s’acosta la primitivitat: el campus publicitari d’aquestes grans magenques que tots coneixem, i l’arrimada als nostres casaments de l’estomatitis de paperetes que ens serviran per preparar les decoccions de renebodes.

I ara que algú s’atreveixi a parlar-me del romboide i la primitivitat.

[Sobre el Diccionari de l’IEC, 1a ed, 6a reimpr., i comptant només els mots que portaven en primer lloc la indicació de substantiu masculí o femení —si eren adjectius que també podien ser substantius, els he saltat. El text original: «De la primavera».]