Arxiu d'etiquetes: Mercè Boixareu

La citació: Mercè Boixareu (3)

En els seus poemes es tracta la Mort —la Mort amb majúscula— , molt poques vegades la pròpia mort i quasi mai la mort dels altres. Tanmateix, les circumstàncies en què el poeta es troba fan que la canti amb una vivo particular. La majoria dels poetes tracten aquest tema, perquè és fruit d’inevitables reflexions, o per la seva natura inexorable i plena de misteri, que la fa matèria de poesia. Difícilment trobarem un poeta que hagi cantat la mort tan de prop com Màrius Torres: la mort que l’envoltava no solament en un sentit personal, sinó també per l’ambient del sanatori i de la guerra. […] però el que moltes vegades passa desapercebut és el to generalment tranquil i esperançador amb què es tracta el tema en aquests versos.

Mercè Boixareu. Vida i obra de Màrius Torres. Barcelona: Selecta, 1968. P. 159-160.

La citació: Mercè Boixareu (2)

No hi ha cap composició dedicada a l’estudi a l’estiu, el temps del sol i de la llum, de la calor i dels fruits, com tampoc no hi havia cap composició concebuda en el temps del migdia. […] I és que la vida de Màrius Torres no va tenir estiu. Va passar de l’esclat joiós d’una primavera, tot just començada, a una tardor de quasi set anys.

Mercè Boixareu. Vida i obra de Màrius Torres. Barcelona: Selecta,  1968. P. 91-92.

La citació: Mercè Boixareu (1)

La natura és, sense cap mena de dubte, el tema que es tracta més extensament en l’obra de Màrius Torres: apareix en quasi totes les composicions, i en cada una d’elles té un motiu, un valor i significació diferents. […] Aquesta «natura», però, no té mai valor per ella mateixa. No és mai simple bellesa, com un quadre bonic per a descriure. La natura és vista a través de l’esperit del poeta i actua sempre en funció d’aquest, sigui per reflectir-lo, sigui per contarposar-s’hi.

Mercè Boixareu. Vida i obra de Màrius Torres. Barcelona: Selecta, 1968. P. 79-81.