Arxiu d'etiquetes: biblioteques universitàries

Malson bibliotecari

Al començament de la pel·lícula The mummy, Evelyn (Rachel Weisz) protagonitza una escena força divertida en què es carrega una biblioteca sencera fent-ne caure les llibreries com si fossin fitxes d’un dòmino: tota la biblioteca queda desordenada en poc segons. Aquest és un dels pitjors malsons d’un bibliotecari: trobar-te la biblioteca regirada i amb els llibres tots desordenats —que ho facin els usuaris és habitual i serà tema d’un altre apunt. Ara, quan el desastre es deu a causes naturals inevitables, només podem consolar-nos pensant que, almenys, no hi va haver víctimes. El 4 de setembre, la ciutat de Christchurch, a Nova Zelanda, patia un terratrèmol de 7 graus en l’escala de Richter (la notícia a Vilaweb): la Universitat de Canterbury ha preparat una galeria de fotos amb imatges de les conseqüències del desastre, entre les quals es poden veure imatges de com quedà la biblioteca de la universitat després del sisme. Podeu veure la galeria completa fent clic a la imatge:

Biblioteca de la Universitat de Canterbury

Galeria d'imatges del campus de la University of Canterbury

Vist a Iwetel (Isidro Aguillo, «El terremoto de Nueva Zelanda», Iwetel, 7 set. 2010 ) i publicat simultàniament al costat obscur: «Pesadillas bibliotecarias» a Frikitecaris.

La citació: rànquings i universitats (Josep Anton Ferré Vidal)

Ens hem equivocat? A mi em sembla que no. I no solament això. Per fer-ho bé, d’ara endavant hauríem de mesurar no només els outputs del procés educatiu, sinó també els inputs. Per exemple, les hores de classe que programem per a cada assignatura, les que són magistrals i les que són pràctiques, i el nombre d’estudiants per grup en cada activitat. I els professors que les fan. Són associats, becaris, lectors que encara batallen per consolidar el seu tenure track o permanents? I els laboratoris i les biblioteques, com els tenim? Ah!, i els horaris, són compactes o dispersos? Quins mètodes d’avaluació es fan servir? I el Moodle… Pengen els professors prou materials al Moodle?

(La negreta és meva)

El temps i les biblioteques

De la BibliotecaArt. 80

Constituyen la biblioteca de la Facultad: 1.º las obras hoy existentes; 2.º las que se remitan por el Gobierno, Corporaciones oficiales ó particulares; y 3.º las que adquiera la Facultad.

Art. 81

El Bibliotecario tiene la obligación de:

1.º Formar un doble catálogo de todo lo que exista y se vaya adquiriendo. Dichos catálogos se llevarán por orden alfabético, presentando un ejemplar firmado al Decano y conservando el otro, según el modelo que éste designe.

2.º Redactar otro catálogo por materias que comprenderá los siguientes grupos: 1.º Ciencias auxiliares; 2.º Ciencias farmacéuticas; 3.º Anatomía y Fisiología; 4.º Patología; 5.º Terapéutica; 6.º Higiene; 7.º Medicina legal; 8.º Obstetricia; 9.º Operaciones; 10. Historia de la Medicina y Bibliografía; 11. Variedades; 12. De difícil clasificación. Si hubiese alguna obra que correspondiese á dos ó más grupos, se incluirá en ellos.

3.º Permanecer en la Biblioteca, todos los días laborables durante cuatro horas para facilitar las obras que pida el público. Además acudir á dicho local, los dias y horas que le señalen los Presidentes de los Tribunales de oposición para entregar los libros que se necesitaren.

4.º No permitir la salida de obra alguna del Salón-biblioteca. Se exceptúan de esta medida aquellos casos en que un Catedrático de la Facultad pida por escrito una obra, la que obtendrá mediante el recibo correspondiente. Si transcurrido un mes no la devolviere, el Bibliotecario cuidará de que se renueve el recibo y de poner el hecho en conocimiento del Decano.

5.º Proponer á la Facultad la adquisición de las obras que crea más oportunas para la enseñanza.

6.º Ordenar la limpieza de la dependencia, armarios, libros, etc., que deberá hacer un mozo bajo su vigilancia y á las horas en que esté la Biblioteca cerrada para el público.

Barcelona, 1.º de Enero de 1884

El Rector*

Fullejant el Reglamento Interior de la Facultat de Medicina, aprovat el 1884, que ens havien enviat a la biblioteca, la cap ha trobat els articles que fan referència a la biblioteca de la Facultat. L’anava a posar només com a exemple de com canvien els temps, però no em puc estar de fer alguns comentaris que se m’han acudit.

Sorprèn (almenys fins a cert punt) la subordinació de la biblioteca i del bibliotecari al deganat de la Facultat, que no només ha de rebre un exemplar del catàleg, sinó que ha d’aprovar l’adquisició de llibres.

Els grups temàtics són, si més no, curiosos. Si bé la majoria es poden extrapolar a grups temàtics existents avui dia, altres reben noms diferents (Cirurgia en lloc d’Operaciones) i alguns són grups diferents (la Bibliografia no va amb la Història de la Medicina), n’hi ha dos que no tenen extrapolació i que no crec que trobem a cap biblioteca actualment, i menys en una acadèmica o científica: Variedades (i no crec que es refereixin als espectacles de l’Apolo) i De difícil clasificación.

L’horari d’obertura de la biblioteca, avui seria un escàndol, tenint en compte que la tendència és d’obrir més hores i més dies, sobretot en època d’exàmens. Els horaris lectius ben segur que serien diferents i no estarien tan plens com ara, si no no crec que els estudiants tinguessin temps d’anar a la biblioteca.

I l’article 4t, que és el que m’ha arribat al cor: els llibres no poden sortir de la biblioteca sota cap concepte, excepte si els demana per escrit un catedràtic. I si aquest no torna l’obra al cap d’un mes, se li renovarà el préstec. Avui, les coses han canviat una mica, i tots els usuaris són, en principi, iguals. Dic que en principi perquè les polítiques de préstec poden ser diferents segons el tipus d’usuari, però tots han de complir de la mateixa manera amb els terminis de préstec i fer front a les sancions si no els acompleixen; que després en alguns casos s’apliquin o no aquestes sancions, moltes vegades no depèn de la persona que s’encarrega del préstec, però aquesta és una altra història. Aquest article sembla que reflecteixi una certa concepció del llibre com a objecte de luxe, de pocs privilegiats i que ha de ser custodiat convenientment. També pot reflectir una altra realitat: que no es fessin edicions tan nombroses dels llibres i que aquests fossin més cars.

Segur que la bibliotecària de Paradise Flats hi estaria completament d’acord…

* Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina. Reglamento interior. Barcelona: Impr. de Jaime Jepús, 1884.